Descubre 2 to seria podręczników do języka hiszpańskiego, który przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – technikum bądź liceum ogólnokształcącego, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Autorami podręcznika są Tim Falla, Paul A. Davies, Małgorzata Wieruszewska, Danuta Gryca oraz Joanna Sobierska. Uczeń przeprowadzony jest przez kurs, który zapewni jego rozwój z językowe poziomu A1+ aż co C1, który uznawany jest za zaawansowany. Według zapewnień twórców, korzystanie z serii spowoduje więc, że uczniowie nie tylko dobrze zdadzą maturę, ale przede wszystkim osiągną satysfakcjonujący poziom języka hiszpańskiego, który następnie będzie procentował w przyszłości. Nie jest bowiem tajemnicą, że znajomość języków jest dzisiaj niezwykle ceniona na rynku pracy, a w erze globalizacje przydaje się często w codziennym życiu. Podręcznik jest także zgodny z polską podstawą programową, co zapewniają numery dopuszczenia do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Zawartość podręczników

Podręczniki składają się z wielu tematycznych rozdziałów. W każdym z nich znajduje się nowe słownictwo, które będzie przydawało się uczniowi z pewnością na egzaminie dojrzałości oraz w codziennej komunikacji w języku hiszpańskim. Tematyka obejmuje większość najważniejszych życiowych problemów, które pomagają nauczyć się praktycznego użycia języka podczas wizyt u lekarza, zakupów czy podróży. Typy zadań, które układane są z myślą o maturze podstawowej oraz rozszerzonej z języka hiszpańskiego pomagają ćwiczyć umiejętności, które każdemu uczniowi będą potrzebne do zaliczenia z pozytywnym wynikiem języka obcego na egzaminie dojrzałości. Dobór struktur gramatycznych jest całkowicie zgodny z podstawą programową, a więc zawiera takie konstrukcje, które w sposób wyraźny zwiększają komunikatywność oraz swobodę wyrażania myśli w danym języku. 

Udogodnienia dla uczniów

Warto dodać, że podręcznik składa się nie tylko z papierowego zeszytu, ale również z interaktywnego kursu Oxford English Online, który w klarowny oraz nowoczesny sposób przekazuje dzisiejszemu uczniowi ważne informacje przydatne na egzaminie dojrzałości. Do podręcznika dołączona została również płyta CD, która zawiera nagrania, które pozwalają ćwiczyć umiejętność rozumienia języka obcego ze słuchu. W ten sposób można zdobyć na maturze bardzo wiele punktów, więc warto ćwiczyć tą zdolność systematycznie. Dzięki materiałom zawartym w publikacji uczeń przygotowuje się również na maturę ustną, która również liczy się w procesie rekrutacji na wiele uczelni.